GREENING FINANCE

Project omschrijving

Naast water en voedingsmiddelen hebben tomatenplanten in Nederland natuurlijk ook warmte nodig. Tomatenkwekers gebruiken daarvoor vaak gas. Héél veel gas!

In Maasbree wilde kweker Moerman de verwarming van zijn kassen verduurzamen door van gas om te schakelen naar zgn. biomassa, in dit geval snoeiafval dat regionaal wordt verkregen door bijvoorbeeld snoeien van bomen en struiken langs wegen. Dit zorgt niet alleen voor een terugdringing van het gasverbruik en de CO2-uitstoot, maar ook voor een beter financieel rendement van de kwekerij.

De nieuwe biomassa installatie (een miljoeneninvestering) vervangt daartoe de gas-WKK installatie die eerder de kassen verwarmde. De warmte van de biomassa installatie zal overigens ook gebruikt worden voor verwarming van de nabijgelegen aspergekwekerij.

De installatie is gefinancierd via een combinatie van crowdfunding, financiering door een regionaal Limburgs financieringsfonds, een achtergestelde lening van de leverancier en medewerking van de huisbank.

Project Details

Locatie: Maasbree (NL)

Opdrachtgever: Kwekerij Moerman

Financieringsdisciplines

Bedrijfsfinanciering
Crowdfunding