GREENING FINANCE

Project omschrijving

Met de inpoldering van de Noordoostpolder in 1952 startte de geschiedenis van het boerenbedrijf van de familie Peters in Flevoland.
Naast de teelt van akkerbouwproducten zoals aardappelen, uien, witlof en suikerbieten heeft de familie ook een eigen veestapel. Sinds 2007 produceert de familie Peters al biogas en behoort zij daarmee tot de biogas-pioniers van Nederland.
De biogasinstallatie produceert niet alleen elektriciteit maar ook warmte. Deze warmte wordt ingezet in nabijgelegen kassenbedrijven. Ook wordt restwarmte gebruikt om uien vanaf het land te drogen.

Na 10 jaar winstgevend geproduceerd te hebben, was schaalvegroting en vernieuwing van de installatie nodig om succesvol te blijven. De bestaande installatie van Peters Biogas werd genoveerd en daarnaast worden er een nieuwe groengas installatie, twee extra silo’s en een nieuwe loods gebouwd.
Greening Finance zorgde voor de financiering van de WKK-installatie (motor en generator) die biogas omzet in groene elektriciteit en warmte. Als financieringsvorm is voor equipment lease gekozen.

Project Details

Locatie: Luttelgeest (NL)

Opdrachtgever: Peters Biogas

Financieringsdisciplines

Equipment lease