Crowdfunding; Greening Finance zet het steeds vaker in om de financiering van duurzame (energie) projecten rond te krijgen. Dat doen we niet alleen voor eigen leaseportefeuilles. We doen dat ook steeds vaker in de rol van adviseur en organisator van crowdfundprojecten voor derden. Waarbij we zelf soms slechts zijdelings de rol van financier spelen. Dat is misschien verrassend, maar er zijn veel goede redenen om dat te doen. In dit blog schetsen we de kritische succesfactoren van dergelijke duurzame crowdfundprojecten.

Crowdfunding heeft in slechts een paar jaar een eigen positie in het financieringslandschap weten te verwerven. Na zelf verschillende crowdfunding projecten met succes te hebben afgesloten, beschikt Greening Finance over de nodige ervaring met wat wel en wat niet werkt bij het financieren van een project via de crowd.

Bij de beoordeling of een project wel of niet succesvol kan zijn met crowdfunding spelen veel aspecten een rol. Zoals:

  • Leent het karakter van het project zich wel voor financiering via de crowd?
  • Welk platform past het beste?
  • Wat voor type financiering wordt gezocht?
  • Welke financieringscondities worden geboden (looptijd, risico, rentepercentage etc.?
  • Is crowdfunding de enige financieringsvorm of wordt ook andere financiering ingezet?
  • En, last but not least: wat is het risicoprofiel van het project en welke zekerheden worden geboden?

Wanneer leent een project zich voor crowdfunding?

Niet ieder project leent zich voor crowdfunding. Ons standpunt is dat het risico voor een potentiële crowd investeerder zo klein mogelijk moet zijn. Ook moet het project makkelijk te begrijpen zijn met duidelijke voorwaarden. Ook de kasstroom waaruit de investeerder uiteindelijk zijn inleg en rente terug krijgt moet goed voorspelbaar zijn. Daarom vinden wij dat experimentele projecten met nog niet bewezen technologie of met een onzekere kasstroom zich niet lenen voor crowdfundacties.

Een ander aspect is dat alle betrokken partijen identificeerbaar moeten zijn. Biedt je geen volledige transparantie (omdat bijvoorbeeld een van de betrokken partijen zich hiertegen verzet), dan heb je niets op een crowdfund platform te zoeken. Het zelfde geldt als je geen enkele zekerheid kunt of wilt bieden en al het risico bij de crowd wilt leggen.

Een van de belangrijkste succesfactoren voor een crowdfundactie is het zgn. Investeringsmemorandum (IM). Hierin worden project, condities, risico, zekerheden, initiatiefnemer, andere betrokken partijen en randvoorwaarden van het project beschreven. Het business plan van je project staat daarbij natuurlijk centraal. Goede IM’s zijn omvangrijk (soms wel 40 – 60 pagina’s). Dit omdat ze de potentiële investeerders een goed beeld moeten schetsen van het project en de risico’s die zij lopen. Door een zorgvuldig geschreven IM wordt ook de persoonlijke aansprakelijkheid van de initiator beperkt. Het schrijven van een dergelijk IM is een vak apart, wat vaak niet door de platforms wordt gedaan. Vaak is het nodig daarbij financiering technische en juridische kennis in te schakelen.

Welk platform kies je?

Er zijn een groot aantal platformen die ieder hun eigen karakter hebben. Sommige platformen richten zich specifiek op duurzame projecten (zoals Duurzaam Investeren, Oneplanetcrowd en Green Crowd). Anderen hebben een algemeen karakter (zoals Crowdaboutnow, Collin Crowdfund en Geldvoorelkaar).

Een ander criterium bij de keuze van het platform is de omvang van het project. Er zijn platforms waarop projecten gepresenteerd worden die miljoenen hopen op te halen. Maar er zijn ook platforms waar juist projecten met kleine bedragen (tot ver onder de € 50.000) worden gepresenteerd. Andere platformen pre-kwalificeren projecten (en geven ze een risicokwalificatie mee), terwijl er ook grote crowdfund platforms zijn die dit helemaal niet doen en de beoordeling overlaten aan de potentiële investeerder.

Een ander belangrijk aspect om het platform op te selecteren is of het platform vooral obligaties aanbiedt (dus leningen die terugbetaald worden), of juist aandelen (waarbij de investeerder een groter risico neemt, maar ook aandeelhouder van het project wordt).

De financieringscondities

Voordat je kunt bepalen welke financieringscondities je aanbiedt, is het belangrijk goed na te denken over de doelgroep die je met je crowdfundactie wilt bereiken.

Zo zijn er mensen die slechts een korte periode geld beschikbaar willen stellen (bijvoorbeeld 2 – 3 jaar), maar ook investeerders die juist een lange termijn belegging zoeken. Deze laatste groep is dan meer geïnteresseerd in looptijden van 7 tot 10 jaar. Een andere vraag is of je alleen rente uitkeert en dan na afloop van de looptijd in één keer de financiering terugbetaalt (bijvoorbeeld bij kortere looptijden) of dat je juist een obligatie aanbiedt die over vele jaren ieder kwartaal een vaste annuïteit uitkeert en waarbij dan aan het einde van de looptijd alles is afgelost.

Ook de risico / rendement verhouding is belangrijk. Het juiste rentepercentage kiezen vereist fingerspitzengefühl. De keuze hangt onder meer af van welke investeerdersdoelgroep je wilt bereiken, het risicokarakter van je project en de beoogde looptijd. Het is de kunst hier een goed evenwicht in te vinden. Een te hoge rente betalen kost je project (te veel) geld, maar een te laag percentage bieden kan betekenen dat het heel lang duurt voordat het benodigde bedrag bij elkaar is, of misschien zelfs dat het bedrag uiteindelijk niet wordt behaald. Hoe langer de crowdfundactie loopt, des te moeilijker loopt ie vol. Ook hier geldt: wat goed is gaat snel!

Stapelen als een effectieve financieringsopzet

Er zijn ‘eenvoudige’ projecten die prima te financieren zijn door middel van alleen inbreng van eigen vermogen en crowdfunding. Zoals bijvoorbeeld sommige zonnestroomprojecten. Maar in toenemende mate zie je dat ook complexere projecten (zoals bijvoorbeeld biomassa- en biogasprojecten en windparken) zich met succes tot de crowd wenden.

In dit soort projecten wordt dan een stapeling van financiering toegepast. Bijvoorbeeld externe investeerders of leveranciers brengen naast de initiatiefnemer risicodragend kapitaal in, banken en duurzame fondsen voorzien in een deel van de benodigde financiering, lease maatschappijen zoals wij financieren een deel van de equipment en ook crowdfunding levert een deel van het benodigde geld. Zo komt het project dan rond.

De afstemming  en coördinatie van dergelijke meer gecompliceerde financieringsstructuren is natuurlijk erg belangrijk. Dankzij onze ervaring met projectfinanciering, risicobeoordeling, crowdfunding én equipment lease hebben we al een aantal van dergelijke projecten al met succes kunnen closen. Zie ook m’n uitgebreide blog over ‘stapelfinanciering’.

Zekerheden voor de crowd

Een belangrijke vraag voor bepalen van het risico voor investeerders is welke rang de obligatie heeft bij het uitwinnen van zekerheden indien er iets bij het project mis gaat.

Als de obligatie senior is wil zeggen dat ie als eerste geld krijgt indien dat binnen het project beschikbaar is. Indien ie achtergesteld is dan dat wil zeggen dat andere financiers voor gaan, zoals bijvoorbeeld banken. Ook is het belangrijk of het project over voldoende eigen vermogen beschikt, dat als eerste de klap kan opvangen als het project niet loopt zoals verwacht.

Wij vinden het principieel onjuist als het eerste risico bij de crowd wordt gelegd. Te vaak zien we projecten waar de initiator nauwelijks of  geen risicokapitaal in het project wil of kan steken. Gelukkig wordt de crowdfundmarkt snel volwassen en wordt het voor dergelijke projecten steeds moeilijker nog geld via de crowd aan te trekken.

Omdat het voor veel initiators van duurzame projecten vaak lastig is om voldoende eigen vermogen in te brengen, is dit vaak een eerste aandachtspunt wanneer we aan een crowdfund project gaan werken. Het is echter voor een initiator niet altijd nodig om zelf een groot eigen vermogen deel in het project in te brengen om een project toch succesvol gefinancierd te krijgen. Soms zijn er achtergestelde leningen mogelijk. Zoals bijvoorbeeld via leveranciers die een deel van hun rekening als lening in het project laten zitten. Ook zijn er ook specifieke financiers die bereid zijn tot deze meer risicodragende financieringsvorm. Zo biedt Greening Finance dit onder bepaalde voorwaarden aan haar klanten aan. Soms zijn er ook regionale fondsen die hiertoe bereid zijn.

Extra zekerheid via ondersteuning door professionele partijen

De slagingskans van het project stijgt enorm wanneer er andere gerenommeerde partijen zijn die zich zo aan het project hebben verbonden. Zoals andere professionele financiers, leveranciers of afnemers, die ook bereid zijn een deel van het risico te dragen.

Zeker als die partijen zelf al uitgebreid onderzoek hebben gedaan naar de financiële, juridische en/of technische merites van het project (zgn. due diligence). Op deze manier weet een potentiële particuliere investeerder dat professionele partijen het project positief hebben beoordeeld. Dat biedt zo extra vertrouwen en zekerheid . Het kan voor het succes van een project allesbepalend om dergelijke ‘sponsors’ aan boord te hebben.

Zelf een crowdfundactie starten?

Het kiezen van het juiste randvoorwaarden voor de crowdfundactie én de kwaliteit van het investeringsmemorandum bepalen uiteindelijk het succes van je crowdfunding project.

Het is onze missie om door middel van (de hulp bij het) financieren van duurzame projecten een positieve bijdrage te leveren aan een betere wereld voor mens en milieu. Daarom zetten we graag onze crowdfund-ervaring in om ook jouw duurzaam project (mede) via crowdfunding succesvol te financieren.

Heb je interesse of heb je specifieke vragen? Neem dan met ons telefonisch contact op via 020 – 615 7000 of per email via info@greeningfinance.nl.

Elke maand onze laatste artikelen ontvangen?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief ➜