Plots ligt de energietransitie onder vuur. De kosten rijzen de pan uit en mensen worden kritisch over nut en noodzaak van de miljarden die nodig lijken voor CO2 reductie.

Dat is goed. Een open discussie, met ‘klimaatalarmisten’ en ‘klimaatsceptici’ die elkaar met argumenten én respect tegemoet treden, is meer dan nodig. Maar: gaat de klimaatdiscussie wel over het juiste onderwerp? Greening Finance richt zich namelijk om andere redenen dan het klimaat op energietransitie en grondstofrecycling.

Wel of geen klimaatinvesteringen?

Zolang de aarde bestaat verandert het klimaat. De vraag is niet of het klimaat verandert, maar of wij mensen een grote invloed op deze veranderingen hebben. En als de mens een negatieve invloed heeft, welke maatregelen moeten we dan nemen en zijn die maatregelen voldoende?

Antwoord op deze vragen zijn nodig om een goede afweging te maken of we met elkaar wel miljarden moeten en willen investeren in de ‘bescherming’ van het klimaat. Of dat we met dat geld andere (betere) dingen kunnen doen. Jammer genoeg lijkt het steeds meer alsof er twee geloven met elkaar in botsing komen: de ‘klimaatalarmisten’ tegenover ‘klimaatsceptici’. En we weten uit het verleden waar dat toe leidt.

Minder verbruiken, meer recyclen

De betrokkenheid van Greening Finance bij de energietransitie ligt niet bij het tegengaan van een klimaatverandering. Of de mens nu wel of niet verantwoordelijk is voor de veranderingen in het klimaat kunnen wij niet beoordelen.

Wat wij wel zien is dat er wereldwijd een tekort aan energie, vruchtbare grond, water en grondstoffen ontstaat. En dat we energiedragers en grondstoffen halen uit gebieden waar niet altijd goed met de natuur wordt omgegaan. Of met mensenrechten. Of met geopolitieke vraagstukken.

Ons verbruik van energie- en grondstoffen moet omlaag én onze afhankelijkheid van de import van energie- en grondstoffen uit ‘besmette’ gebieden moet drastische omlaag. Zodat er energie en grondstoffen overblijven voor onze kinderen. En zodat we niet verder afhankelijk worden van regimes en dictators die wij verwerpen. Dat kunnen we alleen doen door spaarzaam gebruik en door te recyclen daar waar dat maar mogelijk is.

Ondersteuning voor duurzame initiatieven

Wij willen ons steentje bijdragen door bedrijven en ondernemers te ondersteunen bij de financiering van investeringen die helpen energie te besparen, duurzame energie op te wekken en grondstoffen te recyclen.

En als dat alles een positieve invloed heeft op het klimaat, dan is dat mooi meegenomen. That’s all folks . . .

Elke maand onze laatste artikelen ontvangen?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief ➜